Hotline: 0913 203 566

024.38 537 960

Hỗ trợ 24/7

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG THĂNG LONG

"Hàng chính hãng, giá cạnh tranh"

BOTO GCA - 1

kích thước Xếp loạI tải trọng Xăm Mã số biểu hiện Vành tiêu chuẩn Kích cỡ lốp bơm hơi(mm) Tải trọng tối đa (kg)
Đường kính ngoài Chiều rộng tiết diện 50km/h B 10km/h A2
17.5R25 TL E3/L3 28 1405 494 4125/9100 7100/15700
☆☆ 5450/1200 8500/18700
20.5R25 TL E3/L3 26 1561 577 7100/15700 9500/20900
☆☆ 7300/16100 11500/25400
23.5R25 TL E3/L3 31.5 1696 663 7100/15700 12150/26800
☆☆ 9250/20400 14500/32000
26.5R25 TL E3/L3 36 1839 747 9000/19800 1500/33100
☆☆ 11500/25400 18500/40800
29.5R25 TL E3/L3 43 1972 833 10900/24000 18000/39700
☆☆ 14000/30900 22400/49400